Để hỗ trợ tốt hơn cho học viên và khách truy cập, nền tảng trắc nghiệm và ngân hàng câu hỏi tiếng Trung sẽ được di chuyển đến tên miền con: test.tracuutiengtrung.com ; BQT trân trọng thông báo!